25 сентября 2018

Договір фінансового лізінгу транспортного засобу укладений між фізичною особою і юридичною особою без нотаріального посвідчення є нікчемним

Інстанція, номер справи та дата ухвалення рішення:

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, справа № 666/6274/15-ц (провадження № 61-1344 св 18), постанова від 6 лютого 2018 року.

Предмет спору:  

Визнання недійсним договору фінансового лізингу та стягнення коштів.

Правова позиція суду:

Підставою недійсності правочину згідно з частинами першою, другою статті 215 ЦК України є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин).

У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. До таких правочинів застосовуються наслідки, передбачені статтею 216 ЦК України.

Згідно із частиною першою статті 216 ЦК України в разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні в натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Відповідно до частини другої статті 806 ЦК України до договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.

За своєю правовою природою є такий договір змішаним договором, оскільки містить елементи договору оренди (найму) та договору купівлі-продажу транспортного засобу, що випливає зі змісту договору, що відповідає частині другій статті 628 ЦК України.

Згідно зі статтею 799 ЦК України договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі; договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до частини першої статті 220 ЦК України у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Аналогічні правові позиції та судова практика:

Постанова ВСУ від 16.12.2015 року  у справі № 6-2766цс15, Постанова ВСУ від 18.01.2017 у справі № 363/3673/14-ц.Copyright 2020. All rights reserved.

Опубликовано 25.09.2018 Админ в категории "Фінансовий лізінг

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *