28 января 2019

Звільнення від сплати судового збору або як не платити судовий збір

Судовий збір сплачується при  подачі позовної заяви,скарги, інших визначених заяв до суду. Закон встановлює відповідні ставки судового збору, які мають тенденцію до збільшення.

ставки судового збору в 2019 році

Не завжди простий громадянин має змогу його сплатити, наприклад, при подачі позову що стосується нерухомого майна, банківських спорів, тощо.

Тому законом передбачена можливість звільнення від сплати судового збору.

Так, суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору або звільнити від його сплати.

При цьому, стаття 8 Закону України «Про судовий збір», передбачає конкретні  три групи умов звільнення від сплати судового збору:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача — фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

Цивільно-процесуальний кодекс України та Закон України «Про судовий збір» не містять вичерпного й чітко визначеного переліку документів, які можна вважати такими, що підтверджують майновий стан особи. У кожному конкретному випадку суд встановлює можливість особи сплатити судовий збір на підставі поданих нею доказів щодо її майнового стану за своїм внутрішнім переконанням.

Такими доказами можуть бути:

  • довідки ДФС про отримані доходи;
  • копії пенсійного посвідчення; посвідчення багатодітної родини, одинокої матері, військовослужбовця, тощо;
  • довідки про отриману заробітну плату, розмір пенсі, стипендії, тощо;
  • витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно про відсутність нерухомого майна, витяги з реєстру Міністерства внутрішніх справ про відсутність зареєстрованих транспортних засобів;
  • довідки про заборгованість по заробітній платі, по наявності заборгованості за аліментами;
  • довідка з Центру зайнятості про облік як безробітного;
  • медична документація про хвороби, інвалідність, довідки МСЕК;
  • копії трудової книжки; 
  • довідки про склад сім’ї, документи, які підтверджують сімейний стан та наявність утриманців (свідоцтва про шлюб, про народження дітей та ін.).

Також слід пам’ятати, що звільнення від сплати судового збору – це право суду, не обов’язок.

Заяву про звільнення від сплати судового збору краще подавати одночасно з відповідною позовною чи іншою заявою, скаргою за подачу якої ви просите звільнити вас від сплати судового збору.

Зразок (приклад) заяви про звільнення від сплати судового збору.Copyright 2020. All rights reserved.

Опубликовано 28.01.2019 Админ в категории "Судовий збір

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *