16 июля 2019

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право користування житлом

До Бердянського міськра суду
Запорізької області
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64

Позивача: П.І.Б., паспортні данні, РНОКПП (ідентифікаційний код)
71100, Запорізька область,
вул. ___________,
м. Бердянськ

Відповідач: П.І.Б., дата народження,
паспортні данні, РНОКПП (якщо відомі)
71162, Запорізька область,
с. Новопетрівка, Бердянський район,
вул.__________

П О З О В Н А   З А Я В А


про усунення перешкод в користуванні та володінні квартирою, шляхом визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

Мені, П.І.Б., на підставі свідоцтва про право на власність від 25.03.2006 року належить квартира № 3 по вулиці П…, у м.___________.

У квартирі № 3 по вулиці П…., у м. ___________і зареєстрована колишня невістка мого сина – П.І.Б., _____ року народження.

Після розірвання шлюбу, десь з літа 2014 року, П.І.Б. за зазначеною адресою не проживає, оскільки їх сім’я з моїм сином розпалася і вони переїхала на постійне мешкання до своєї матері у с. ______________, Бердянського району і мешкають по вул.__________.

З літа 2014 року, відповідач комунальні платежі не сплачує, участі в утриманні квартири не приймає.

Між моїм сином П.І.Б. та П.І.Б., 18 лютого 2014 року, рішенням Бердянського міськрайонного суду Запорізької області був розірваний шлюб.

Згідно до рішення суду, сторони не проживають разом з 2013 року, спільне господарство не ведуть.

Згідно ст. 6 “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні законних підставах, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

В той же час, поки відповідач мешкає в іншому місці — ми сплачуємо комунальні платежі з урахуванням зареєстрованих у квартирі осіб, не можемо отримати субсидію, тощо.

Конституцією України (ст. 41) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17 липня 1997 року відповідно до Закону України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд вчиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Способи захисту права власності передбачені нормами ст. ст. 16, 386, 391 ЦК України, зокрема, ст. 391 ЦК України передбачається, що власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном, які не пов’язані із позбавленням володіння.

Об’єктом власності особи може бути, зокрема, житло – житловий будинок, садиба, квартира (ст. ст. 379, 382 ЦК України). Права власника житлового будинку квартири визначені ст. 383 ЦК України та ст. 150 ЖК України, які передбачають право власника використовувати житло для власного проживання, проживання членів сім’ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний розсуд. Обмеження чи втручання у право власника можливе лише з підстав, передбачених законом.

Відповідно до ст. 405 ЦК України, члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником. Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Через те, що у будинку зареєстровані інші особи, які там не проживають, я не можу отримати субсидію, а після суттєвого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги це дуже негативно впливає на мій матеріальний стан, тому я не можу повно користуватися своїми правами.

Таким чином, виникла необхідність визнати особу такою, що втратила право користування квартирою.

Іншого способу захисту моїх прав, як власника, ніж судового, не встановлено, оскільки відповідно ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання у цій ситуації здійснюється тільки на підставі остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням).

Відповідно до ст. 27 ЦПК України, позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, враховуючи, що Відповідач за власним бажанням не проживає в квартирі та не мешкає там понад встановленого річного строку, має інше місце проживання, перешкод в користуванні квартирою їй ніхто не чинив, участі в утриманні квартири Відповідач не приймає та
керуючись ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 391 ЦК України, ст. ст. 174, 175 ЦПК України,-

П Р О Ш У:

1. Викликати в судове засідання свідків:
– ПІБ, яка мешкає за адресою: вул. П,……, 5 кв. 4, м. Бердянськ, Запорізької області;
– ПІБ, який мешкає за адресою: вул. …….., 5 кв. 8, м. Бердянськ, Запорізької області, які можуть підтвердити обставини щодо не проживання відповідачів у квартирі з літа 2013 року і по теперішній час.

2. Усунути, мені, П.І.Б., перешкоди у здійсненні права користування та володіння квартирою, шляхом визнання П.І.Б., такою, що втратила право користування квартирою № 3 по вулиці П……, у м.____________ Запорізької області.

Додатки:
1.Копії паспорту та ІПН;
2.Довідка про склад сім’ї;
3.Копія свідоцтва про право на власність;
4.Копія витягу з реєстру;
5.Копія технічного паспорту;
6.Копія рішення суду від …. року про розірвання шлюбу;
7.Квитанції про сплату судового збору
8.Копія позовної заяви – 1 екз.

Підтверджую про те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав до цього чи іншого суду на території України.

«16» квітня 2019 р. _______________ ПІБCopyright 2020. All rights reserved.

Опубликовано 16.07.2019 Админ в категории "Зразки позовів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *