28 января 2019

Зразок (шаблон) заяви про звільнення від сплати судового збору

До _______________________________________
(найменування місцевого суду, адреса)
                                                          

Позивача: _________________________________,
(П. І. Б.), паспорт серія та номер, ким та коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника  податків
що проживає за адресою: індекс, _____________
номер засобу зв’язку:_______________________

З А Я В А

в порядку ст. 136 ЦПК України, ст. 8 Закону України «Про судовий збір»
про звільнення від сплати судового збору

            Так, мною подана позовна заява (чи заява) про ___________ (вказуємо сутність заяви, спору) до ________ (вказуємо до кого поданий позов, заява)
            Згідно до Закону України «Про судовий збір», мені належить сплатити судовий збір в розмірі _______ грн.
            Мій майновий стан не дозволяє сплатити зазначені судові витрати внаслідок того, що я отримую невелику пенсію в розмірі ___ грн., на моєму утриманні знаходяться чоловік — інвалід II гр. та троє неповнолітніх – дітей. (чи вказуємо інші відомості про скрутне матеріальне становище).
            Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан сторони,  суд може своєю  ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі, а згідно з ч. 2 цієї статті суд може зменшити розмір судового збору або звільнити  від його сплати на цих же підставах, за наступних умов:

            1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача — фізичної особи за попередній календарний рік; або

            2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

            3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров’ю.

            Згідно до практики Європейського суду з прав людини, інтереси справедливого здійснення правосуддя можуть виправдовувати накладення фінансових обмежень на доступ особи до суду. Положення п. 1 ст. 6 Конвенції про виконання зобов’язання забезпечити ефективне право доступу до суду не означає просто відсутність втручання, але й може вимагати вчинення позитивних дій у різноманітних формах з боку держави; не означає воно й беззастережного права на отримання безкоштовної правової допомоги з боку держави у цивільних спорах, так само це положення не означає надання права на безкоштовні провадження у цивільних справах (п. 59 рішення ЄСПЛ від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» («Kreuz v. Poland»)). Вимога про сплату державного мита є стримуючою мірою для потенційних позивачів від пред’явлення безрозсудних і необґрунтованих позовів. Для того, щоб гарантувати справедливий баланс між підтримкою нормального функціонування судової системи і захистом інтересів заявника при поданні позову до суду, внутрішньодержавні суди звільняють від сплати державного мита заявників, які можуть підтвердити свій поганий фінансовий стан (п. 111 рішення ЄСПЛ від  20 лютого 2014 року у справі «Шишков проти Росії» («Shishkov v. Russia»)).

            Оцінюючи фінансове становище особи, яка звертається до суду з вимогою про звільнення її від сплати судового збору, зменшення його розміру, надання відстрочки чи розстрочки в його сплаті, національні суди повинні встановлювати наявність у такої особи реального доходу (розмір заробітної плати, стипендії, пенсії, прибутку тощо), рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, можливості розпорядження ними без значного погіршення фінансового становища (п. 44 рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «Kniat v. Poland»; пункти 63–64 рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «Jedamski and Jedamska v. Poland»).

            Таким чином, на підставі вищевикладеного, зважаючи, що розмір судового збору є для мене занадто обтяжливий, предмет спору стосується вирішення моїх соціальних прав, моя родина має статус багатодітної, а через несплату судового збору я не зможу здійснити захист своїх прав та будуть порушені мої конституційні права на звернення до суду,

ПРОШУ:

            Звільнити мене від сплати судового збору.

Додаток (наприклад):
1) довідка про пенсію,
2) довідка житлових органів про склад сім’ї,
3) довідка про заборгованість з оплати комунальних платежів,
4) довідка МСЕК відносно чоловіка;

5) копії свідоцтв про народження дітей;

6) посвідчення багатодітної родини.

28.01.2019 року                                підписCopyright 2020. All rights reserved.

Опубликовано 28.01.2019 Админ в категории "Зразки заяв, з процесуальних питань

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *