1 октября 2018

Припинення поруки: судова практика

Цивільний кодекс містить ряд загальних і спеціальних підстав для припинення договору поруки.

Відповідно до судової практики та правових висновків Верховного Суду України порука припиняється:

— з припиненням забезпеченого нею зобов’язання;

— якщо після настання строку виконання зобов’язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем.

— у разі переведення боргу на іншу особу (наприклад, при спадкуванні боргів), якщо поручитель не поручився за нового боржника.

Найгарячіші суперечки викликають наступні положення:

1. Порука припиняється у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

За загальними даними збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’язання виникає в разі:

1) підвищення суми кредиту або розміру процентів, пені, штрафів, тощо;

2) відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування чужими грошовими коштами;

3) установлення (збільшення розміру) неустойки;

4) встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки в бік збільшення;

5) включення опосередковано обтяжливих умов відповідальності поручителя, зокрема, шляхом скорочення термінів повернення кредитів, тощо

Джерело: Постанова Верховного Суду по справі № 640/15305/15-ц від 21.03.2018 р., постанови Верховного Суду України від 13 вересня 2017 року у справі за № 6-1539цс17, від 24.06.2015 у справі № 6-701цс15 , від 23.12.2014 № 3-196гс14 , від 20.02.2013 № 6-172цс12 , від 21.05.2012 № 6-18цс11 , від 10.10.2012 № 6-112цс12 .

Слід одразу звернути увагу, що не всі зміни які вносяться до договору можуть автоматично збільшувати розмір відповідальності поручителя. Читать далее